alfa deeltje uitzenden bij verval van Ra224

 
De algemene vergelijking voor een alfa verval reactie is :
\leftidx{^{224}}{_{88}}{Ra}\rightarrow \leftidx{^{222}}{_{86}}Rn+\leftidx{^4}{_2}He
Het massa verschil ten gevolge van deze reactie is
\Delta m = m_{Rad} -(m_{Rn}+m_{He}) = 224.02323 -(220.011400 + 4.0026003 ) = 0.00923u
u = atoom massa unit
De kinetische energie volgt dan uit
Q=kin. energie = 0.00923 * \frac{931.5MeV}{c^2} = 8.601471 Mev
Verdeel de energie over het alfa deeltje en Radon kern
KE_{\alpha} = \frac{Q}{1+\frac{m_{\alpha}}{m_{Rn}}}= 8.44 MeV
 KE =\frac{1}{2}*m*V^{2}
 v= \sqrt{(\frac{2*KE_{\alpha}*q}{4u}) }= sqrt{(\frac{2*8.44*10^{6}*1.6*10^-19}{6.64*10^-27})}= 2*10^7 m/s
snelheid alfa deeltje is 50 x VRn
 v_{Rn} = v_{alfa} /50 = 4*10^5 m/s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*