Natuurkunde

In de natuurkunde kunnen we onderscheid maken tussen quantum en klassieke natuurkunde. Edukaizen wil de laatste ontwikkelingen op het gebied van de quantummechanica toegankelijk maken voor iedereen.
Volg onze artikelen serie over teleportatie op de quantumcomputer.